ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ref.No: 62037900
Start date: 09.01.1998
End date: 30.06.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: EDIS AE
Budget: 15.583,27 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top