ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΦΘΟΡΑΣ

Ref.No: 61068300
Start date: 01.01.1995
End date: 31.08.1998
Approval date: 16.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 36.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTA VASILEIOU
Email: pvas@chemeng.ntua.gr
Go to Top