ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ref.No: 62080900
Start date: 02.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 28.03.1990
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, PANAFON A.E
Budget: 7.336,77 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top