ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Ref.No: 63091000
Start date: 02.12.1996
End date: 05.03.2000
Approval date: 05.03.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: LEONARDO, E.O.K.
Budget: 155.999,99 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top