ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ Η/Υ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ref.No: 61061300
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 05.11.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top