ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/99

Ref.No: 62122200
Start date: 15.12.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 09.12.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ELLINIKA NAUPIGEIA AE
Budget: 47.788,71 €
Scientific Responsible: Prof. DIMOSTHENIS STATHAS
Email: stathas@survey.ntua.gr
Go to Top