ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 61101200
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 19.03.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: Π.Α.Β.Ε., MAGKRIOTIS EVEPE
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. ILIANA HALIKIA
Email: halikia@metal.ntua.gr
Go to Top