ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ref.No: 62095800
Start date: 01.12.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ELINOIL
Budget: 109.775,51 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top