ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

Ref.No: 61161300
Start date: 11.11.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 07.12.2005
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, G.G.E.T.
Budget: 167.400,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top