ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ref.No: 66006500
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2009
Approval date: 22.04.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. VASILEIOS KEFALAS
Email: vkefalas@central.ntua.gr
Go to Top