ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 63102700
Start date: 01.01.1998
End date: 01.10.2002
Approval date: 25.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: LIFE, E.O.K.
Budget: 929.189,58 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top