ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ref.No: 62285200
Start date: 15.03.2011
End date: 14.03.2012
Approval date: 20.05.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: KAPE
Budget: 18.671,40 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top