ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΤΕ

Ref.No: 62121400
Start date: 01.12.1998
End date: 15.02.1999
Approval date: 25.11.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: KENTRO EREUNAS OIKON.PANEP.ATH.
Budget: 3.982,39 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top