ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ref.No: 61184900
Start date: 21.12.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 01.02.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, G.G.E.T.
Budget: 500,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAGKARIS
Email: gtsang@chemeng.ntua.gr
Go to Top