ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ref.No: 62153000
Start date: 01.04.2002
End date: 31.03.2003
Approval date: 05.07.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: H.V. KIRPOTIN
Budget: 22.420,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Description: THE AIM OF THE PROJECT IS THE INVESTIGATION OF DIFFERENT INTERVENTION TECHNICS TO IMPROVE THE EARTHQUAKE RESPONSE OF HISTORICAL MASONRY STRUCTURES, WITH SPECIAL RESTRICTIONS, WHERE COMMON INTERVENTION METHODS COULD NOT BE APPLIED.
Go to Top