ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VITALIZER ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ

Ref.No: 62089700
Start date: 01.03.1997
End date: 01.05.1997
Approval date: 03.04.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: FIMPA O.E.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. CHOUNTALAS
Email: dx1961@central.ntua.gr
Go to Top