ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΡΑΝΗ

Ref.No: 61092600
Start date: 28.03.1996
End date: 02.06.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top