ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΔΑΣ

Ref.No: 63055600
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 26.10.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.O.K.
Budget: 35.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top