ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ref.No: 63104600
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 22.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: E.O.K.
Budget: 110.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top