ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

Ref.No: 63021201
Start date: 20.09.1995
End date: 19.09.1996
Approval date: 12.10.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: STRIDE, K.A.P.E.
Budget: 6.456,35 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top