ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

Ref.No: 63021200
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 08.06.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: STRIDE, E.O.K.
Budget: 90.388,85 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top