ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ref.No: 66020700
Start date: 01.03.2012
End date: 28.02.2017
Approval date: 24.07.2013
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: DAFALIAS
Email: yfdafalias@central.ntua.gr
Go to Top