ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SYNERGY:BUSINESS OPPORTUNITIES FOR CDM PROJECT DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN

Ref.No: 62169100
Start date: 10.12.2003
End date: 09.12.2005
Approval date: 08.12.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: DEI A.E.
Budget: 94.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Description: NOWADAYS THE CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM IS AN IMPORTANT TOOL FOR THE DEVELOPED COUNTRIES. INDUSTRIES WILL BE ABLE TO MEET THE COMMITMENTS REGARDING GHG EMISSIONS WITH CDM WHICH WILL BE BASED ON THE NATIONAL ALLOCATION PLAN...
Go to Top