ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΣΙΤΣΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ-ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Ref.No: 65084400
Start date: 01.11.1999
End date: 31.12.2001
Approval date: 22.12.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top