ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ GPS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 62115500
Start date: 01.03.1999
End date: 01.10.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ETHNIKO ASTEROSKOPEIO ATHINON
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top