ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 63023900
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 02.06.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, E.O.K.
Budget: 70.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL SKORDALAKIS
Go to Top