ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΜΠ

Ref.No: 61098000
Start date: 01.11.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 15.01.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 205.429,21 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top