ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 65212700
Start date: 01.07.2017
End date: 31.12.2019
Approval date: 07.04.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 130.000,00 €
Public key: 60Κ946ΨΖΣ4-ΙΕΚ
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top