ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2006-2007

Ref.No: 65166100
Start date: 01.09.2006
End date: 05.11.2007
Approval date: 15.02.2008
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 42.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top