ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ref.No: 65207300
Start date: 07.01.2015
End date: 30.11.2015
Approval date: 27.11.2015
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 28.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top