ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Ref.No: 65145107
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2006
Approval date: 10.03.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 8.233,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMPAOU
Email: rondo@central.ntua.gr
Go to Top