ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ref.No: 65142103
Start date: 01.01.2005
End date: 31.08.2005
Approval date: 24.07.2007
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 25.616,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS TSAMAKIS
Email: dtsamak@central.ntua.gr
Go to Top