ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 65208500
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 21.03.2016
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 300.000,00 €
Public key: 7Ι7Χ46ΨΖΣ4-ΣΤ8
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top