ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 1999

Ref.No: 60010300
Start date: 18.10.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 18.10.1999
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 146.735,14 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top