ΑΚΟΔΙΦΩΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΚΤΑΛΣ

Ref.No: 61115500
Start date: 01.10.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 09.12.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 14.673,53 €
Scientific Responsible: Prof. MARAGKOS
Email: maragos@cs.ntua.gr
Go to Top