ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ref.No: 65148600
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2006
Approval date: 08.02.2006
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 80.000,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top