ΑΚΑΔΗΜΑ’Ι’ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ref.No: 65145400
Start date: 15.04.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 15.04.2005
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 150.419,14 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top