ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ref.No: 61048100
Start date: 01.07.1992
End date: 30.06.1992
Approval date: 29.06.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: UP. UGEIAS KAI PRONOIAS
Budget: 8.804,10 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top