ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FLAME

Ref.No: 65203000
Start date: 26.02.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 9.500,00 €
Scientific Responsible: Lecturer PANAGOPOULOS
Email: thpanag@ece.ntua.gr
Go to Top