ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SD-TOPS 68/1153

Ref.No: 65198200
Start date: 15.11.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 2.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top