ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIO-PROPSHIP 68/1149

Ref.No: 65197700
Start date: 26.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: NAVAL AND MARINE HYDRODYNAMICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 3.500,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONSTANTINOS MPELIMPASAKIS
Email: kbel@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top