ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 68/1158 FOODINBIO

Ref.No: 65198100
Start date: 27.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 95.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top