Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή για περιστατικά phishing που καταγγέλθηκαν και αφορούν τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Συγκεκριμένα έγιναν κλήσεις από ένα συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου σε προμηθευτές με απλήρωτα τιμολόγια. Οι καλούντες υποστήριξαν ότι είναι υπάλληλοι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και ανέφεραν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλαξε ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων προς τους προμηθευτές. Ανέφεραν επίσης και αρκετές πληροφορίες των τιμολογίων (αριθμό, ημερομηνία και ποσό), στοιχεία τα οποία δεν αναρτώνται πουθενά. Τους καθοδήγησαν να συνδεθούν στο web banking της εταιρείας  και τους έδωσαν να καταχωρήσουν ένα κωδικό και με αυτό τον τρόπο τους πήραν ένα σεβαστό ποσό από το λογαριασμό τους.

Προκειμένου να προστατευτούν οι  προμηθευτές από ανάλογα περιστατικά θα προστεθεί το κάτωθι κείμενο στα ενημερωτικά mail:

«Ο ΕΛΚΕ-ΕΜΠ δεν θα ζητήσει ποτέ από τους Προμηθευτές, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνυμάτων email, SMS κλπ, να αναφέρουν κωδικούς πληρωμής ή να συνδεθούν σε Internet & Mobile Banking μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα. Η εξόφληση των προμηθευτών γίνεται, με την εκκαθάριση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από εκείνους.»

Σας στέλνουμε αυτή την ενημέρωση ώστε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και υποψιασμένοι όσον αφορά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν σε σχέση με προμηθευτές τιμολόγια εξοφλήσεις κλπ και αν σας έχουν αναφέρει κάποιο ανάλογο περιστατικό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στα τηλ 4459 Γκάνης Κωνσταντίνος και 4180 Αυγίας Γεώργιος.

Από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ